οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Συντήρηση ψυγείου κοινή λογική

2022-02-16

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όσο περισσότερος παγετός στο εσωτερικό τουκαταψύκτης, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα ψύξης τουκαταψύκτης, και τόσο καλύτερα αν παγώσει. Αυτή η άποψη δεν είναι σωστή.
 
Η ποσότητα του παγετού μέσα στην κατάψυξη σχετίζεται με την υγρασία στο κουτί. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό στο κουτί ή το άνοιγμα της πόρτας πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό παγετό στο εσωτερικό τοίχωμα τουκαταψύκτηςκαι παγετός στο εσωτερικό τοίχωμα της κατάψυξης. Δεν είναι ότι όσο περισσότερα τόσο καλύτερα, τόσο λιγότερο τόσο καλύτερα, επειδή ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του παγετού είναι χαμηλός. Εάν το πάχος του στρώματος παγετού υπερβαίνει τα 10 mm, το αποτέλεσμα ψύξης θα μειωθεί σημαντικά. Επομένως, ως ψυγείο, θα βρεθεί το πάχος του στρώματος παγετού στον εσωτερικό τοίχο. Όταν ξεπερνά τα 10 mm, πρέπει να αποψυχθεί.
 
Προσδιορίστε εάν το αποτέλεσμα ψύξης του ακαταψύκτηςειναι ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ. Δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για έλεγχο της θερμοκρασίας στο κουτί του ψυγείου, εάν η θερμοκρασία στο κουτί πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών, το ψυγείο είναι κανονικό.
 
Επειδή η διαδικασία κατασκευής του ψυγείου απαιτεί να μην υπάρχουν σωλήνες εξάτμισης σε ορισμένα μέρη, τα εξαρτήματα εδώ ενδέχεται να μην έχουν παγώσει και επειδή η θερμοκρασία στο ψυγείο μεταφέρεται σταδιακά σε κάθε θέση, το ψυγείο θα φτάσει σε μια ισορροπημένη κατάσταση μετά από μια περίοδο της λειτουργίας. Η θερμοκρασία του ψυγείου δεν είναι πολύ διαφορετική, επομένως η ποσότητα του τοπικού παγώματος ή παγώματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για την κρίση της επίδρασης ψύξης του ψυγείου. Ταυτόχρονα, είναι επίσης πολύ σημαντικό για τον χρήστη να κατακτήσει τη σωστή χρήση του ψυγείου.
 

Για παράδειγμα, μην βάζετε πολύ κρύο φαγητό στο κουτί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό μεταξύ κρύου και κρύου φαγητού για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του κλιματισμού. Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε μέρος με καλό αερισμό και χωρίς άμεσο ηλιακό φως. Μόνο η σωστή χρήση μπορεί να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία του ψυγείου.